Gau un Griis
Français
Allemand
Oui, je parle Platt !
Yo, Eich schwätze Platt !
Oui, je parle Platt !
Yo, Eich schwätze Platt !
Oui, je parle Platt !
Yo, Eich schwätze Platt !
Oui, je parle Platt !
Yo, Eich schwätze Platt !
Oui, je parle Platt !
Yo, Eich schwätze Platt !
                   

Wendelchen

Ich wor en Lausert von 10-11 Johr; als Bauerbou sén ich domols mét den Kéihen ausfahren gang... of den "Wendelchen". Do hotten mir en grouss Wiss gehaat. Nét weit davon am Rand vom Wald do steht haut noch en ganz kleen Kappelchen un do drén huckt der Wendelchen.

"Wendelchen, eich wéll dir mol grad eppes saan. Eich hann dir domols Bloumen gepléckt, Kierzen aagefang, ich hann halt gebet, de sollscht of mein Kéih'n ofpassen, un do sén eich in den Wald mét annern Trawanten Haisjer bauen gang... Un dau hascht so gemach, wéi eich et gewollt hann. Un eich hott iwwer deich keen Grimmelchen gewoscht: wohéer de komm béscht, wéer de béscht. Et hott eefach geheescht: om "Wendelchen" huckt der Wendelchen, un domét basta!

Nohéer hann de Alten mir dein Legend verzehlt. Et hott geheescht, in user Gejend wär mol en grouss Schweinenpescht geween. De Bauern hann all Heilijen aagerouf awwer keener hat ehn'n wéllen helfen. Un ohne Schwein hätt fréijer keen Lottringer kinnten lewen. Do hat der Alwiss oder der Jupp oder der Néckel oder en annerer schlauer Matz, gesaat:

- Der Wendalinus déer kennt eppes von den Schwein'n, weil déer domols mét déinen ze doun hott als Schweinenhiert. Wenn déer us nét helft dann és der Baart ab...!

Un der Wendalinus hat de Pescht verdriff.

Un de Bauern hann en Kabaitzien gebaut, den Wendalinus drén gesétzt un sén dohinn piljern komm een mol im Johr im Oktober. Dat wor of em "Wendelchen" do wo eich mét meinen Kéih'n ausfahren gang sén. Un do huckscht dau noch émmer, Wendelchen, du armer Deiwel!

Wendelchen, weescht dau, wo eich de ganz Woch wor? Root mol? Im Wendler Land! Ja, genau, do wo dau begraawscht béscht! Mein léiwer Freindchen wat hascht dau jo en schéin Kérch, donner Keil noch mol! Eich hann mol de Auen ofgeriss wéi en Scheierpuert un mir déi aus em Kopp geguckt, wéi eich dein Sarg gesinn hann im Dom.

Eich wees jetzer Beschedt iwwer deich, datt hann se mir léi beibraat...

Dau, Prinz von Irrland, hascht dich in us Gejend niddergeloss, béscht mét Schweinen Schoof un Kéih'n ausfahren gang... so wéi eich fréijer. De hascht sicher den Dagobert kannt, déer wo Huddel mét seiner Bocks hott, de worscht Abt von Tholey, un noo deim Dout béscht de in dein kleen Heimat zréckkomm... Do génn eich dir Recht!

Ich hann och gehuert, de wärscht nét alleen riwwer komm von Irrland. Dei Schweschter hascht de métbraat et heilig Oranna un sein Maad et Cyrilla... Déi sén in Beress begraawt nét weit von dahäm. Un et Oranna streckt sein Armen iwwer us Lottringer Land; et és, dat weescht dau doch sicher, de Schützpatronin von den Deitsch Lottringern, un dat sén eich. Also és dein Schweschter mein Schützpatronin un eich hott dat nét gewoscht... Ä bä, dat hann se mir léi beibraat.

Domols hann ich dir Bloumen gepléckt un de Kierzen aagefang, de hascht of mei'n Kéih'n ofgepasst. De hascht mein Vorfahren vor Paar Honnert Johr von der Schweinenpescht beschétzt. Wenn déi verhongert wären, kinnt eich haut neischt iwwer deich schreiwen...Wendelchen!

Wendelchen, wenn ich im Fréihjohr dir en dicken Strauss Schlésselbloumen un en dick Kierz gätt schenken! Hein! 

Derierscht for dir Merci ze saan, datt eich deich in deiner Heimat kennen geliert hann...

Un zweitens for eppes ze verlangen.

Ich hann keen Kéih meh ze héiden... alles héit sich selwer. Un ich sén wei en alter Lappes... Awwer guck mol wéi et zougeht bei us in Lottringen. Dein Schwester, et Oranna, és de Schützpatronin von den Deitsch Lottringern, lo gleich sén keen Deitsch Lottringer meh do, mét der Sprooch steerwen déi aus un dann és alles flötten. Un dein Schweschter kann dann gucken wéi se gesitt!

Mach doch eppes! Stéppel mol en bessien et Oranna, datt et of Tueren kémmt! Et és héchscht Zeit. Dir zwei kannen doch eppes machen? Oder? Bloumen kréin der jedes Johreszeit von mir... Eich hann eech alle zwei arich geer, weil dir bei us wahnen komm sén... freiwillig, un so muss et och weider gehn. Gell jo Wendelchen!

Dommel dich en béssien, Hergott noch mol!

 — Jean-Louis Kieffer - Mundartautoren Symposium - Bosener Mühle - 02/03/93  

(Photographie du vitrail par EPei sur Wikipedia DE)

Kalenner

Sonndach, 19 Mai 2024

Bild em Mond... Image du mois

Prix Claude Vigée à Armand Bemer

Prix Claude Vigée à Armand Bemer (Prix Claude Vigée à Armand Bemer)

Wat és loss... Evènements

Spréchwort... Dicton

"Beim Heiraten muss ma de Aen zoumachen; se ginn später von selwer op."

Spétzname... Sobriquet

Hëlsbich ( Hëlbicher Binnesen - oder Mueten)
 Hëlbicher Binnesen - oder Mueten

Fénnen us of Fratzbuch
Gehn us noo of Twitter
Ohne Wuertzeln és nii keen Baam gewasst !